DSC00824.JPG
 

Slibverwerking

Binnen onze slibrecyglagecentra worden slibs van hoofdzakelijk bevaarbare en onbevaarbare waterlopen verwerkt. In eerste instantie wordt het slib gravitair ontwaterd via een ingenieus drainagesysteem. In een tweede fase wordt het slib in kleine ruggen gestapeld door toedoen van een graafmachine, zodat het contactoppervlak vergroot wordt om de verdamping van het nog aanwezige gebonden water te stimuleren.

De ontwaterde bagger- en ruimingspecie wordt tenslotte uit het laguneringsbekken gehaald om bouwtechnisch en milieuhygiënisch gebruiksklaar gemaakt te worden voor verder hergebruik in diverse toepassingen zoals de aanleg van dijklichamen, geluidsbermen, …

 
 
 

Wenst u meer info?

 
oo.jpg