Tussentijdse opslagplaats

Op onze tussentijdse opslagplaatsen (TOP) worden niet-verontreinigde gronden geanalyseerd, gezeefd en eventueel bouwtechnisch verbeterd om zowel milieuhygiënisch als bouwtechnisch kwalitatief hoogstaande producten af te leveren.Na verwerking worden de gronden afgevoerd naar een definitieve bestemming waar ze aangewend worden in een toepassing als bodem binnen de verschillende bestemmingstypes, of in een bouwkundige toepassing. Dit zijn onder meer ophogingen, onderfunderingen, aanvullingen van rioleringssleuven, aanleg van dijklichamen, geluidsbermen, … .

Op onze TOP’s kan u steeds terecht voor aanvulgrond, bekalkte grond of teelaarde.

 
 
..
 
 

Wenst u meer info?

 
oo.jpg